Zabiegi przeprowadza certyfikowana hirudoterapeutka mgr. Magdalena Bugajska.

Zabiegi, bezpieczeństwo i higiena hirudoterapii w Biomedzie

Pijawki do naszych zabiegów pochodzą z certyfikowanej hodowli BIO-GEN, posiadającej wszelkie konieczne uprawnienia. Hodowla przebiega pod pełną kontrolą, pijawki są przebadane i wolne od bakterii, wirusów oraz zanieczyszczeń. Pijawki nigdy nie były używane do inncyh zabiegów, wolno je stosować tylko jednorazowo. Po każdym zabiegu pijawki są utylizowane.Jeden zabieg hirudoterapii trwa od 45 do 90 minut (przeciętnie 75 minut) a zależy od wielu czynników. Leczenie składa się z paru zabiegów w jednej sesji, która może być powtarzana. Jeśli jest to uzasadnione rodzajem schorzenia oraz jego ciężkością, a przede wszystkim postępami w przebiegu leczenia, to za jakiś czas (3 do 5 miesięcy) sesję zabiegów powtarza się ponownie, ustalając dla danego pacjenta i każdej kolejnej sesji niezbędną ilość przystawianych pijawek, czas przerw międzysesyjnych oraz długość trwania każdej sesji zabiegów.

Środek leczniczy

FDA – U. S. Food and Drug Administration
www.fda.gov
– rygorystyczna, rządowa organizacja dopuszczająca leki
do obrotu w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku

zatwierdziła HIRUDOTERAPIĘ
jako oficjalną metodę leczenia.

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9-CM, nr: 99.991 – Terapia pijawkowa

Hirudoterapia

jest metodą leczenia z wykorzystaniem pijawki lekarskiej (hirudo medicinalis).

Jest to rodzaj terapii znany człowiekowi od czasów starożytnych. Pisano o nich na egipskich hieroglifach, w Biblii, w dziełach starożytnych rzymskich i greckich medyków. Atrakcyjność pijawek zmieniała się jednak w historii medycyny, a obecnie ich znaczenie ogromnie wzrasta.

Na terenie Polski gatunek ten jednak jest objęty ścisłą ochroną gatunkową i na obrót nią konieczne jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia z Ministerstwa Środowiska.
Do hirudoterapii używa się tylko i wyłącznie pijawek wyhodowanych w warunkach sterylnych
(w laboratorium) między innymi także ze względów higienicznych. Stosowanie pijawek pochodzących z naturalnych źródeł (takich jak np. jeziora, bagna itp) jest niedopuszczalne
i obarczone ryzykiem ze względu na możliwość przenoszenia chorób i pasożytów.
Stosowane w naszym gabinecie pijawki pochodzą z legalnej i posiadającej stosowne certyfikaty hodowli – Przedsiębiorstwa Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. w Namysłowie.

Dzisiaj pijawki stosowane są w medycynie konwencjonalnej, a ich skuteczność
i bezpieczeństwo są udokumentowane naukowo.

 

Zgodnie z dokumentem FDA od 2004 roku zostały uznane za produkt leczniczy stosowany do leczenia zakrzepowego zapalenia żył kończyn dolnych. W replantologii i chirurgii plastycznej (przyszywaniu odciętych kończyn/części ciała) stosowane są już od lat 70-tych !

Pijawki to dzisiaj jedne z najlepszych sprzymierzeńców lekarzy na całym świecie.
W Polsce hirudoterapia w świetle prawa wciąż pozostaje medycyną niekonwencjonalną, na którą lekarze patrzą z przymrużeniem oka, lecz w gabinetach medycyny niekonwencjonalnej zajmujących się hirudoterapią nie brakuje chętnych do tego rodzaju zabiegów.

Hirudoterapia to jedna z najstarszych metod leczenia w medycynie naturalnej.
Metodę tą stosuje się już od czasów starożytnych. Pierwsze przekazy znajdujemy wewnątrz piramid w Egipcie (1567-1308 rok p.n.e.). Również w innych krajach jak Indie, Grecja i Rzym znajdujemy prace naukowe i przekazy poświęcone tej wschodniej metodzie leczeniu, pozostawione przez wybitnych lekarzy czy ludzi nauki (np. Hipokratesa). W XVI i XVII wieku upuszczanie krwi przez przystawianie pijawek stało się uniwersalnym środkiem leczniczym dla wielu schorzeń. Hirudoterapia została uznana w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku,
od tej pory zaczęto ją szeroko stosować w lecznictwie.