Ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. W latach 2002 – 2008r. pracował na Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Niewydolności Serca w Białej, uzyskując kwalifikacje specjalisty z Chorób Wewnętrznych, a w latach 2008 – 2014r., pracując w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, kwalifikacje specjalisty Kardiologa. Obecnie pracuje w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na stanowisku zastępcy ordynatora.