Zabiegi przeprowadza certyfikowana hirudoterapeutka mgr. Magdalena Bugajska.

Zabiegi, bezpieczeństwo i higiena hirudoterapii w Biomedzie

Pijawki do naszych zabiegów pochodzą z certyfikowanej hodowli BIO-GEN, posiadającej wszelkie konieczne uprawnienia. Hodowla przebiega pod pełną kontrolą, pijawki są przebadane i wolne od bakterii, wirusów oraz zanieczyszczeń. Pijawki nigdy nie były używane do inncyh zabiegów, wolno je stosować tylko jednorazowo. Po każdym zabiegu pijawki są utylizowane.Jeden zabieg hirudoterapii trwa od 45 do 90 minut (przeciętnie 75 minut) a zależy od wielu czynników.

Leczenie składa się z paru zabiegów w jednej sesji, która może być powtarzana. Jeśli jest to uzasadnione rodzajem schorzenia oraz jego ciężkością, a przede wszystkim postępami w przebiegu leczenia, to za jakiś czas (3 do 5 miesięcy) sesję zabiegów powtarza się ponownie, ustalając dla danego pacjenta i każdej kolejnej sesji niezbędną ilość przystawianych pijawek, czas przerw międzysesyjnych oraz długość trwania każdej sesji zabiegów.